Quảng cáo
 • Bài 12. Thủy quyển, nước trên lục địa

  Thủy quyển là ….., bao gồm nước biển và đại dương, nước trên lục địa, hơi nước trong khí quyển. Nước mặn chiếm chủ yếu trong thủy quyển, khoảng. Vào mùa mưa, lũ lên rất nhanh ở những vùng có cấu tạo bởi đá. Hồ có nguồn gốc nội sinh gồm. Hồ có nguồn gốc ngoại sinh gồm. Nước ngầm tồn tại thường xuyên trong tầng. Nước ngọt tồn tại dưới dạng băng, tuyết chiếm khoảng……..lượng nước ngọt trên Trái Đất. Nhận định nào sau đây đúng? Nhận định nào sau đây không đúng? Lan đang làm bài tập tìm hiểu về các nh

  Xem lời giải
 • Bài 13. Nước biển và đại dương

  Nhiệt độ trung bình trên bề mặt của nước biển và đại dương là khoảng. Em hãy sắp xếp nhiệt độ trung bình của nước ở các biển sau theo chiều hướng giảm dần. Nước biển và đại dương có độ muối trung bình là. Em hãy xếp độ muối trung bình của nước ở các biển sau theo chiều hướng tăng dần. Dao động thủy triều lớn nhất (triều cường) xảy ra khi. Mỗi ngày thủy triều lên xuống hai lần được gọi là. Mỗi ngày thủy triều lên xuống một lần được gọi là. Thủy triều có ngày lên xuống một lần, có ngày lên xuống h

  Xem lời giải
 • Quảng cáo