Quảng cáo
 • Bài 12. Thủy quyển, nước trên lục địa

  1. Nêu khái niệm thủy quyển. Xác định giới hạn trên và dưới của thủy quyển. 2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông. 3. Phân loại hồ dựa theo nguồn gốc hình thành và mô tả đặc điểm của các loại hồ. 4. Trình bày đặc điểm của nước băng tuyết...

  Xem lời giải
 • Bài 13. Nước biển và đại dương

  1. Trình bày đặc điểm nhiệt độ và độ muối trung bình của nước biển và đại dương. Cho biết nhiệt độ và độ muối của nước biển và đại dương thay đổi như thế nào. 2. Trình bày khái niệm về sóng biển. Giải thích nguyên nhân hình thành sóng biển...

  Xem lời giải
 • Quảng cáo