Quảng cáo
 • Bài 8. Khí quyển, sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

  1. Trình bày khái niệm khí quyển. Nêu dẫn chứng về vai trò của khí quyển đối với sự sống trên Trái Đất. 2. Nhận xét sự thay đổi nhiệt độ trung bình năm và biên độ nhiệt năm từ Xích đạo đến vĩ độ 70 độ ở bán cầu Bắc. Giải thích vì sao có sự thay đổi đó. 3. Nêu sự khác nhau về biên độ nhiệt năm giữa các trạm khí tượng cùng vĩ độ trên hình 8.1. Giải thích tại sao có biên độ nhiệt khác biệt giữa lục địa và đại dương...

  Xem lời giải
 • Bài 9. Khí áp và gió

  1. Xác định các đai khí áp cao và đai khí áp thấp trên Trái Đất. Trình bày sự hình thành các đai khí áp trên Trái Đất. 2. Nêu những nguyên nhân của sự thay đổi khí áp. Lấy ví dụ về sự thay đổi khí áp do các nguyên nhân kể trên. 3. Kể tên các loại gió chính trên bề mặt Trái Đất. Trình bày đặc điểm các loại gió này...

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 10. Mưa

  1. Kể tên các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa. Cho biết các nhân tố vừa nêu ảnh hưởng như thế nào đến lượng mưa. Cho ví dụ chứng minh. 2. Trình bày sự phân bố lượng mưa khác nhau ở: Xích đạo, chí tuyến, ôn đới và cực. 3. Trình bày sự phân bố lượng mưa trung bình năm trên các lục địa và giải thích nguyên nhân...

  Xem lời giải
 • Bài 11. Thực hành đọc bản đồ các đới và kiểu khí hậu trên Trái Đất, phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu

  1. Có bao nhiêu đới khí hậu trên Trái Đất và phạm vi của các đới khí hậu này. Trong các đới khí hậu có những kiểu khí hậu nào? Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào? Thuộc kiểu khí hậu nào? 2. Xác định các địa điểm trên thuộc đới khí hậu nào trên bản đồ. Điền các thông tin phân tích nhiệt độ và lượng mưa theo các bảng. 3. Thu thập thông tin về một số hiện tượng thời tiết trong thực tế như: sương, mưa đá,… Viết 1 báo cáo ngắn giải thích nguyên nhân gây ra các hiện thược trên.

  Xem lời giải