Quảng cáo
 • Bài 6. Thạch quyển, nội lực

  1. Cho biết thạch quyển là gì. Phân biệt được thạch quyển với vỏ Trái Đất. 2. Thế nào là nội lực. Nguyên nhân sinh ra nội lực. 3. Vận động theo phương thẳng đứng bao gồm các vận động nào và hệ quả của các vận động đó đối với sự hình thành bề mặt Trái Đất. 4. Cho biết nguyên nhân và biểu hiện của hiện tượng uốn nếp. Mô tả địa hình bề mặt Trái Đất trước và sau khi diễn ra hiện tượng uốn nếp...

  Xem lời giải
 • Bài 7. Ngoại lực

  1. Trình bày tác động của quá trình phong hóa đến địa hình bề mặt Trái Đất. 2. Trình bày tác động của quá trình bóc mòn, vận chuyển, bồi tụ đến địa hình bề mặt Trái Đất. 3. Lập bảng để phân biệt sự khác nhau về nguyên nhân và kết quả giữa phong hóa lí học, phong hóa hóa học và phong hóa sinh học...

  Xem lời giải
 • Quảng cáo