Quảng cáo
 • Bài 4. Trái Đất. Thuyết kiến tạo mảng

  1. Mô tả quá trình hình thành Trái Đất. 2. Mô tả cấu tạo vỏ Trái Đất. Cho biết sự khác nhau giữa vỏ lục địa và vỏ đại dương. 3. Kể tên các vật liệu cấu tạo vỏ Trái Đất. Trình bày đặc điểm các loại khoáng vật và đá cấu tạo nên vỏ Trái Đất...

  Xem lời giải
 • Bài 5. hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất

  1. Vì sao ngày và đêm diễn ra luân phiên trên Trái Đất. 2. Trái Đất được chia thành bao nhiêu múi giờ. Mỗi múi giờ rộng bao nhiêu độ kinh tuyến. Giải thích vì sao ranh giới múi giờ không thẳng theo đường kinh tuyến. 3. Trình bày các hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất...

  Xem lời giải
 • Quảng cáo