Quảng cáo
 • Bài 5. Thiên nhiên châu Á

  1. Trình bày đặc điểm vị trí địa lí châu Á. Nêu đặc điểm hình dạng và kích thước châu Á. 2. Kể tên và xác định trên bản đồ các khu vực địa hình của châu Á. Xác định khu vực phân bố khoáng sản chính ở châu Á. Trình bày ý nghĩa của đặc điểm địa hình, khoáng sản đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên...

  Xem lời giải
 • Bài 6. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

  1. Cho biết số dân của châu Á năm 2020. Nhận xét cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của châu Á giai đoạn 2005 - 2020. 2. Trình bày sự phân bố dân cư châu Á. 3. Xác định 10 đô thị đông dân nhất ở châu Á (không tính Liên bang Nga). Cho biết các đô thị lớn của châu Á thường tập trung tại khu vực nào? Vì sao? 4. Trình bày đặc điểm tôn giáo ở châu Á...

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 7. Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á

  1. Em hãy xác định các khu vực của châu Á và các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ trong từng khu vực. 2. Quan sát bản đồ tự nhiên của từng khu vực của châu Á và các thông tin trong bài, em hãy trình bày đặc điểm tự nhiên của một trong các khu vực ở châu Á...

  Xem lời giải
 • Bài 8. Thực hành: tìm hiểu các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi ở châu Á

  Lựa chọn và tìm hiểu một trong các nền kinh tế lớn và nền kinh tế mới nổi của châu Á như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po để viết báo cáo.

  Xem lời giải