Quảng cáo
 • Tuần 25

  Chia sẻ về truyền thống quê hương em. Trình bày những điều em tìm hiểu được về truyền thống quê hương.

  Xem lời giải
 • Tuần 26

  Thảo luận về việc chuẩn bị món quà gửi tặng các bạn vùng thiên tai, dịch bệnh. Tham gia kể chuyện tương tác Quà tặng cho mọi người.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Tuần 27

  Tìm hiểu về người khuyết tật. Lập kế hoạch giúp đỡ người khuyết tật.

  Xem lời giải