Quảng cáo
  • Bài 9. Quyền và bổn phận của trẻ em

    - Em cùng các bạn hát/nghe bài hát “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” (Nhạc: Lê Mây, lời: Phùng Ngọc Hùng) - Theo em, vì sao nói “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”?

    Xem lời giải
  • Quảng cáo