Quảng cáo
 • Bài 17. Nguyên tố và đơn chất halogen

  Vì sao nước chlorine được sử dụng phổ biến để khử trùng, sát khuẩn? Dựa vào xu hướng biến đổi tính chất của các đơn chất halogen trong bảng 17.3, hãy dự đoán về thể (trạng thái) của đơn chất astatine ở điều kiện thường. Giải thích Trong điều kiện thường, halogen nào ở thể rắn? Vì sao

  Xem lời giải
 • Bài 18. Hydrogen halide và hydrohalic acid

  Khi hòa tan mỗi hydrogen halide HF, HCl, HBr và HI vào nước thì thu được các dung dịch hydrohalic acid. Dung dịch nào có tính acid yếu nhất? Vì sao? Giải thích tại sao xu hướng phân cực của các phân tử HX giảm dần từ HF đến HI

  Xem lời giải
 • Quảng cáo