Quảng cáo
 • Bài 7. Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

  Tế bào nhân sơ hay nhân thực? So sánh kích thước và cấu tạo của hai loại tế bào này? những thành phần cấu tạo giống nhau giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

  Xem lời giải
 • Bài 8. Cấu trúc của tế bào nhân thực

  những thành phần cấu tạo chính của tế bào nhân thực. Tại sao nói màng sinh chất là một màng có tính thấm chọn lọc? Phân tử sinh học nào là thành phần cấu tạo chính của thành tế bào thực vật? Nêu các thành phần chủ yếu của tế bào chất

  Xem lời giải
 • Quảng cáo