Quảng cáo
 • Bài 5. Các nguyên tố hóa học và nước

  Các hợp chất này được tạo thành từ những nguyên tố hoá học nào? Carbon tham gia cấu tạo hợp chất nào trong các hợp chất sau đây: nước, chlohydric acid, carbohydrate, protein, lipid, nucleic acid? Vì sao nước là "dung môi của sự sống"?

  Xem lời giải
 • Bài 6. Các phân tử sinh học

  Trong tháp dinh dưỡng của người (hình 6.1), nhóm thực phẩm nào chiếm tỉ lệ cao nhất? Vì sao chúng chiếm tỉ lệ cao nhất? Quan sát hình 6.6 và nêu những đặc điểm giống nhau giữa tinh bột và glycogen, những đặc điểm khác nhau giữa tinh bột và cellulose về cấu tạo mạch carbon. Những đặc điểm này có gì liên quan đến chức năng dự trữ của tinh bột, glycogen và chức năng cấu trúc của cellulose?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo