Quảng cáo
 • Bài 1. Góc học tập của em

  Viết ra cách em đã sắp xếp góc học tập của em. Hãy tham khảo cách sắp xếp góc học tập trong các hình dưới đây và tùy vào điều kiện thực tế của gia đình mình để đưa ra ý tưởng thiết kế góc học tập của mình. Em hãy quan sát góc học tập của em để nêu. Trao đổi, chia sẻ và xin ý kiến nhận xét của bố mẹ người thân. Sắp xếp góc học tập của em theo ý tưởng, thiết kế.

  Xem lời giải
 • Bài 2. Sắp xếp nơi ở của em

  Mô tả cách sắp xếp nơi sinh hoạt cá nhân của em. Tự nhận xét về nơi sinh hoạt cá nhân của em. Hãy xác định những việc em sẽ làm để nơi sinh hoạt cá nhân của em luôn ngăn nắp, gọn gàng theo gợi ý sau. Em hãy quan sát nơi sinh hoạt cá nhân của gia đình mình để nêu. Trao đổi, chia sẻ và xin ý kiến nhận xét của bố mẹ, người thân. Sắp xếp nơi sinh hoạt cá nhân của em ngăn nắp, gọn gàng, thuận tiện cho việc sử dụng.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 3. Giao tiếp phù hợp

  Nêu những điều em đã thực hiện được trong các tình huống giao tiếp hằng ngày. Đánh dấu X vào ô trống ở những phương án em chọn. Xác định những điều em nên và không nên thực hiện khi giao tiếp với. Lựa chọn cách xử lí tình huống phù hợp. Hãy viết ra một tình huống em đã thể hiện khi giao tiếp mà em thích nhất. Em đã thay đổi cách nói như thế nào để người khác không bị tổn thương. Em đã thay đổi cách nói như thế nào để động viên, khích lệ người khác.

  Xem lời giải
 • Bài 4. Chi tiêu hợp lí

  Theo em, người biết chi tiêu hợp lí có những đặc điểm nào dưới đây. Khi chi tiêu tiền, em đã thực hiện những việc làm nào dưới đây. Em đã thực hiện kế hoạch chi tiêu hợp lí, tiết kiệm như thế nào. Em đã rèn thói quen chi tiêu hợp lí, tiết kiệm hằng ngày như thế nào.

  Xem lời giải