Quảng cáo
 • Bài 1. Em đã lớn hơn

  Em hãy nhờ người thân trong gia đình, và một vài người bạn hàng xóm nhận xét về những thay đổi về hình dáng bên ngoài của em so với khi còn là học sinh tiểu học. Nêu những thay đổi tích cực của bản thân em trong môi trường trung học cơ sở.Ghi lại và chia sẻ với bạn, người thân. Những thay đổi tích cực của em trong cuộc sống hằng ngày. Cảm xúc của em khi được thực hiện những thay đổi đó.

  Xem lời giải
 • Bài 2. Đức tính đặc trưng của em

  Những phương án nào dưới đây phù hợp với suy nghĩ của em khi xác định đức tính đặc trưng của một người. Phỏng vấn người thân trong gia đình và những người xung quanh về đức tính đặc trưng của em. Viết ra những đức tính đặc trưng của em và những điều em thích, tự hào về các đức tính đặc trưng của mình.Ghi lại và chia sẻ với bạn. Những đức tính em đang rèn luyện trong cuộc sống hằng ngày. Cảm nhận của em khi rèn luyện những đức tính đó.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3. Sở thích và khả năng của em

  Những ý kiến nào dưới đây phù hợp với suy nghĩ của em về sở thích. Đánh dấu X vào ô trống ở những phương án em chọn. Em hãy hỏi người thân trong gia đình và những người sống xung quanh em xem em đã thể hiện những sở thích nào. Trong đó sở thích nào không lành mạnh. Đối chiếu, phân tích nhận xét của mọi người với tự nhận thức về ý thức của bản thân để khẳng định những sở thích của em. Nêu những việc, nhữg hoạt động trong cuộc sống hằng ngày ở nhà và ở trường mà em luôn tự tin khi thực hiện và hoà

  Xem lời giải
 • Bài 4. Những giá trị của bản thân

  Những ý kiến nào dưới đây phù hợp với suy nghĩ của em về giá trị của cá nhân. Đánh dấu X vào ô trống ở những phương án em chọn. Nhờ người thân trong gia đình và những người hiểu em đưa ra những nhận xét về giá trị của em. Nêu suy nghĩ của em đối với quan điểm “Mỗi người có những giá trị chung và giá trị riêng cần được tôn trọng” bằng cách viết ra ý kiến của mình. Hãy ghi lại hành động, việc làm thể hiện những giá trị của em trong cuộc sống hằng ngày.

  Xem lời giải