Chính tả: Bài tập làm văn trang 48 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Giải câu 1, 2, 3 bài Chính tả: Bài tập làm văn trang 48 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe - viết : Bài tập làm văn 

Bài tập làm văn

        Một lần, Cô-li-a phải viết bài văn kể những việc đã làm giúp mẹ. Bạn rất lúng túng nên đã kể cả việc chưa bao giờ làm như giặt quần áo. Mấy hôm sau, mẹ bỗng bảo bạn đi giặt quần áo. Lúc đầu, bạn rất ngạc nhiên, nhưng rồi vui vẻ làm vì đí là việc bạn đã nói trong bài văn.

Câu 2

Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

a) (kheo, khoeo) : ..... chân

b) (khỏe, khoẻo) : người lẻo ......

c) (nghéo, ngoéo) : .... tay

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a) (kheo, khoeo) : khoeo chân

b) (khỏe, khoẻo) : người lẻo khoẻo

c) (nghéo, ngoéo) : ngoéo tay

Câu 3

a) Điền vào chỗ trống s hay x ?

      Giàu đôi con mắt, đôi tay

Tay ...iêng làm lụng, mắt hay kiếm tìm

      Hai con mắt mở, ta nhìn

Cho sâu, cho ...áng mà tin cuộc đời.

                                               XUÂN DIỆU

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

Tôi lại nhìn đôi mắt tre thơ

 quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ!

Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biên

Xanh trời, xanh cua nhưng ước mơ ...

                                                TỐ HỮU

Phương pháp giải:

Em điền từ thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) Điền vào chỗ trống s hay x ?

      Giàu đôi con mắt, đôi tay

Tay siêng làm lụng, mắt hay kiếm tìm

      Hai con mắt mở, ta nhìn

Cho sâu, cho sáng mà tin cuộc đời.

                                               XUÂN DIỆU

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

Tôi lại nhìn đôi mắt trẻ thơ

Tổ quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ!

Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển

Xanh trời, xanh của những ước mơ ...

                                                TỐ HỮU

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close