Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học trang 50 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Giải câu 1, 2 bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học trang 50 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1. Giải ô chữ. biết rằng các cột được in màu có nghĩa là buổi lễ mở đầu năm học mới.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Giải ô chữ. Biết rằng các cột được in màu có nghĩa là Buổi lễ mở đầu năm học mới.

- Dòng 1: Được học tiếp lên lớp trên (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ L).

- Dòng 2: Đi thành hàng ngũ diễu qua lễ đài hoặc đường phố để biểu dương sức mạnh (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ D).

- Dòng 3: Sách dùng để dạy và học trong nhà trường (gồm 3 tiếng, bắt đầu bằng chữ S)

- Dòng 4: Lịch học trong nhà trường (gồm 3 tiếng, bắt đầu bằng chữ T)

- Dòng 5: Những người thường được gọi là phụ huynh học sinh (Gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ C)

- Dòng 6; Nghỉ giữa buổi học (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ R)

- Dòng 7: Học trên mức khá (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ H)

- Dòng 8: Có thói xấu này thì không thể học giỏi (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ L)

- Dòng 9: Thầy cô nói cho học sinh hiểu bài (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ G)

- Dòng 10: Hiểu nhanh, tiếp thu nhanh, xử trí nhanh (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ T)

- Dòng 11: Người phụ nữ dạy học (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ C)

Phương pháp giải:

Em hãy đọc kĩ phần gợi ý cho từng dòng và tìm từ thích hợp, sau đó đọc cột chữ in màu.

Lời giải chi tiết:

Vậy chữ xuất hiện ở cột in màu là: LỄ KHAI GIẢNG

Câu 2

Chép các câu sau vào vở, thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp :

a) Ông em bố em và chú em đều là thợ mỏ.

b) Các bạn mới được kết nạp vào Đội đều là con ngoan trò giỏi.

c) Nhiệm vụ của Đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy tuân theo Điều lệ Đội và giữ gìn danh dự Đội.

Phương pháp giải:

Em hãy đọc diễn cảm câu văn, sau đó điền dấu phẩy để ngăn cách các ý có cùng chức năng,

Lời giải chi tiết:

Cần chép và thêm dấu như sau : 

a) Ông em, bố em và chú em đều là thợ mỏ.

b) Các bạn mới được kết nạp vào Đội đều là con ngoan, trò giỏi.

c) Nhiệm vụ của Đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, tuân theo Điều lệ Đội và giữ gìn danh dự Đội.

Quảng cáo
close