Chính tả bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục trang 95 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2 Chính tả bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục trang 95 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. Điền vào chỗ trống : a) s hay x ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe - viết : Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục (Từ đầu đến của mỗi một người yêu nước)

   Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, xây dựng đời sống mới , việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe là cả nước mạnh khỏe.

    Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người yêu nước. 

Câu 2

Điền vào chỗ trống :

a) s hay x ?

GIẢM 20 CÂN

    Một người to béo kể với bạn :

- Tôi muốn gầy bớt đi, bác ...ĩ khuyên tôi là mỗi ...áng phải cưỡi ngựa chạy mươi vòng ...ung quanh thị ...ã. Tôi theo lời khuyên đó đã một tháng nay.

- Kết quả ra ...ao ? - Người bạn hỏi.

- Kết quả là con ngựa mà tôi cưỡi ...út mất 20 cân.

Truyện vui

b) in hay inh ?

XẾP THỨ BA

    Chính khoe với Tín :

-   Bạn Vinh lớp m... là một vận động viên điền k.... Tháng trước có cuộc thi, bạn ấy về thứ ba đấy. Cậu có t... không ?

Tín hỏi :

-  Có bao nhiêu người thi mà bạn ấy đứng thứ ba ?

-  À, à. Đấy là một cuộc thi ở nhóm học tập. Có ba học s... tham gia thôi.

Truyện vui

Phương pháp giải:

Em đọc và điền từ phù hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) s hay x ?

GIẢM 20 CÂN

    Một người to béo kể với bạn :

- Tôi muốn gầy bớt đi, bác sĩ khuyên tôi là mỗi sáng phải cưỡi ngựa chạy mươi vòng xung quanh thị xã. Tôi theo lời khuyên đó đã một tháng nay.

- Kết quả ra sao ? - Người bạn hỏi.

- Kết quả là con ngựa mà tôi cưỡi sút mất 20 cân.

Truyện vui

b) in hay inh ?

XẾP THỨ BA

    Chính khoe với Tín :

-   Bạn Vinh lớp mình là một vận động viên điền kinh. Tháng trước có cuộc thi, bạn ấy về thứ ba đấy. Cậu có tin không ?

Tín hỏi :

-  Có bao nhiêu người thi mà bạn ấy đứng thứ ba ?

-  À, à. Đấy là một cuộc thi ở nhóm học tập. Có ba học sinh tham gia thôi.

Truyện vui

Quảng cáo
close