Chính tả bài Liên hợp quốc trang 100 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2, 3 Chính tả bài Liên hợp quốc trang 100 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe - viết :

Liên hợp quốc

       Liên hợp quốc được thành lập ngày 24 – 10 – 1945. Đây là một tổ chức tập hợp các nước trên thế giới nhằm bảo vệ hòa bình, tăng cường hợp tác và phát triển. Tính đến tháng 10 năm 2002, Liên hợp quốc có 191 nước và vùng lãnh thổ là thành viên. Việt Nam ta trở thành thành viên Liên hợp quốc ngày 20 – 9 – 1977.

Câu 2

Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống?

a) (triều, chiều) : buổi ..., thuỷ ..., .... đình, .... chuộng, ngược ....., ...... cao

b) (hếch, hết) : .... giờ, mũi ......, hỏng ....

     (lệch, lệt) : .... bệt, chênh ....

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và điền từ thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) (triều, chiều): buổi chiều, thuỷ triều, triều đình, chiều chuộng, ngược chiềuchiều cao

b) (hếch, hết): hết giờ, mũi hếch, hỏng hết

     (lệch, lệt)lệt bệt, chênh lệch

Câu 3

Chọn 2 từ ngữ mới được hoàn chỉnh ở bài tập 2, đặt câu với mỗi từ ngữ đó:

Phương pháp giải:

Em lựa chọn từ ngữ để đặt câu

Lời giải chi tiết:

Buổi chiều nào em cũng ra vườn tưới rau giúp mẹ.

Thuỷ triều lên xuống do sức hút của mặt trăng.

Quảng cáo
close