Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? trang 102 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4 Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì trang 102 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Tìm các bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "Bằng gì ?"

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm các bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "Bằng gì ?":

a) Voi uống nước bằng vòi.

b) Chiếc đèn ông sao của bé được làm bằng nan tre dán giấy bóng kính.

c) Các nghệ sĩ đã chinh phục khán giả bằng tài năng của mình.

Phương pháp giải:

Em tìm cụm từ đằng sau từ "Bằng"

Lời giải chi tiết:

a) Voi uống nước bằng vòi.

b) Chiếc đèn ông sao của bé được làm bằng nan tre dán giấy bóng kính.

c) Các nghệ sĩ đã chinh phục khán giả bằng tài năng của mình.

Câu 2

Trả lời các câu hỏi sau:

a) Hằng ngày, em viết bài bằng gì ?

b) Chiếc bàn em ngồi học được làm bằng gì ?

c) Cá thở bằng gì ?

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ rồi trả lời.

Lời giải chi tiết:

a) Hằng ngày, em viết bài bằng bút mực.

b) Chiếc bàn em ngồi học được làm bằng gỗ.

c) Cá thở bằng mang.

Câu 3

Trò chơi : Hỏi đáp với bạn em bằng cách đặt và trả lời các câu hỏi có cụm từ "Bằng gì?"

Phương pháp giải:

Em cùng bạn thực hành.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ : Chiếc thước kẻ này làm bằng gì ?

-   Chiếc thước kẻ này làm bằng nhựa.

Câu 4

Chọn dấu câu nào để điền vào mỗi ô trống :

a) Một người kêu lên  "Cá heo !"

b) Nhà an dưỡng trang bị cho các cụ những thứ cần thiết  chăn, màn, giường chiếu, xoong nồi, ấm chén pha trà ...

c) Đông Nam Á gồm mười một nước là  Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông-ti-mo, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Thái Lan, Việt Nam, Xin-ga-po.

Phương pháp giải:

Sau mỗi ô trống là các bộ phận:

+ Báo hiệu lời nói của nhân vật: câu a

+ Liệt kê, giải thích cho bộ phận đứng trước nó: câu b, c

Em hãy chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) Một người kêu lên : "Cá heo !"

b) Nhà an dưỡng trang bị cho các cụ những thứ cần thiết : chăn, màn, giường chiếu, xoong nồi, ấm chén pha trà ...

c) Đông Nam Á gồm mười một nước là : Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông-ti-mo, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Thái Lan, Việt Nam, Xin-ga-po.

Quảng cáo
close