Chính tả bài Bài hát trồng cây trang 112 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2, 3 Chính tả bài Bài hát trồng cây trang 112 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. Điền vào chỗ trống : a) rong, dong hay giong?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Nhớ - viết: Bài hát trồng cây (Từ đầu đến Mau lớn lên từng ngày)

Ai trồng cây
Người đó có tiếng hát
Trên vòm cây
Chim hót lời mê say.

Ai trồng cây
Người đó có ngọn gió
Rung cành cây
Hoa lá đùa lay lay.

Ai trồng cây
Người đó có bóng mát
Trong vòm cây
Quên nắng xa đường dài.

Ai trồng cây
Người đó có hạnh phúc
Mong chờ cây
Mau lớn lên từng ngày.

Điền vào chỗ trống :

a) rong, dong hay giong ?

..... ruổi, .... chơi, thong ...., trống .... cờ mỏ, gánh hàng .....

b)   rủ hay rũ ?

- cười ..... rượi, nói chuyện .... rỉ. 

- .... nhau đi chơi, lá ... xuống mặt hồ.

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ để điền từ thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Điền vào chỗ trống :

a) rong, dong hay giong ?

rong ruổi, rong chơi, thong dong, trống giong cờ mỏ, gánh hàng rong.

b)   rủ hay rũ ?

- cười  rượi, nói chuyện rủ rỉ. 

rủ nhau đi chơi, lá rủ xuống mặt hồ.

Chọn 2 từ ngữ mới được hoàn chỉnh ở bài tập 2, đặt câu với mỗi từ ngữ đó.

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

Đặt 2 câu :

- Từ sáng sớm, nhiều gánh hàng rong đã đi vào ngõ nhỏ của chúng tôi.

- Hai bạn ấy gặp nhau, chẳng biết có chuyện gì vui mà cứ bám vai nhau cười rũ rượi.

Quảng cáo
close