Chính tả bài Bác sĩ Y-éc-xanh trang 108 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2 Chính tả bài Bác sĩ Y-éc-xanh trang 108 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. a) Điền vào chỗ trống d hay r hay gi ? Giải câu đố.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe - Viết : Bác sĩ Y-éc-xanh (từ Tuy nhiên, tôi với bà... đến được rộng mở, bình yên.)

- Tuy nhiên, tôi với bà, chúng ta đang sống chung trong một ngôi nhà: trái đất. Trái đất đích thực là ngôi nhà của chúng ta. Những đứa con trong nhà phải thương yêu và có bổn phận giúp đỡ nhau. Tôi không thể rời khỏi Nha Trang này để sống một nơi nào khác. Chỉ có ở đây, tâm hồn tôi mới được rộng mở và bình yên.

Câu 2

a) Điền vào chỗ trống r, d hay gi ? Giải câu đố.

        ...áng hình không thấy, chỉ nghe

Chỉ nghe xào xạc vo ve trên cành

Vừa ào ào giữa ...ừng xanh

Đã về bên cửa ...ung mành leng keng. 

                                         (Là gì ?

                                     TRẦN LIÊN NGUYỄN

b) Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ? Giải câu đố.

Giọt gì từ biên, từ sông

Bay lên lơ lưng mênh mông lưng trời

Coi tiên thơ thân rong chơi

Gặp miền giá rét lại rơi xuống trần.

                                         (Là gì ?

                                     TRẦN LIÊN NGUYỄN

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ rồi điền từ thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) Điền vào chỗ trống r, d hay gi ? Giải câu đố.

        Dáng hình không thấy, chỉ nghe

Chỉ nghe xào xạc vo ve trên cành

Vừa ào ào giữa rừng xanh

Đã về bên cửa rung mành leng keng. 

                                         (Là gì ?

                                     TRẦN LIÊN NGUYỄN

b) Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ? Giải câu đố.

Giọt gì từ biển, từ sông

Bay lên lơ lửng mênh mông lưng trời

Cõi tiên thơ thẩn rong chơi

Gặp miền giá rét lại rơi xuống trần.

                                         (Là gì ?

                                     TRẦN LIÊN NGUYỄN

Loigiaihay.com

Câu 3

Viết lời giải đố em vừa tìm được ở bài tập 2.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ câu đố rồi quan sát kĩ tranh để giải đố.

Lời giải chi tiết:

a) Đó là ngọn gió.

b) Đó là hơi nước bốc lên, tụ thành mây rồi làm ra mưa.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close