Chiến tranh Nam - Bắc triều

Tóm tắt mục 1. Chiến tranh Nam - Bắc triều. Triều đình nhà Lê càng suy yếu thì sự tranh chấp giữa các phe phái phong kiến

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục a, b

1. Chiến tranh Nam - Bắc triều

* Nguyên nhân:

- Cuối triều Lê các thế lực cát cứ nổi lên khắp nơi tranh giành quyền lực.

- Năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê lập ra nhà Mạc (Bắc triều).

- Năm 1533, Nguyễn Kim chạy vào Thanh Hoá lập một người thuộc dòng dõi nhà Lê lên làm vua, lập ra Nam triều.

=> Gây ra chiến tranh Nam - Bắc triều.

* Diến biến:

- Chiến tranh giữa hai tập đoàn phong kiến kéo dài hơn 50 năm từ vùng Thanh – Nghệ trở ra bắc.

- Đến năm 1592, Nam triều chiếm được Thăng Long, họ Mạc chạy lên Cao Bằng chiến tranh chấm dứt.

Mục c, d

c) Hậu quả:

- Gây tổn thất lớn về người và của.

- kinh tế bị tàn phá.

d) Tính chất: là cuộc chiến tranh phi nghĩa.

ND chính

Chiến tranh Nam - Bắc triều: nguyên nhân, diễn biến chính, hậu quả, tính chất.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài