Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ (1965 - 1968)

Tóm tắt mục I. Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ (1965 - 1968)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam

- Âm mưu: Mở hàng loạt cuộc hành quân “tìm diệt” và “bình định” miền Nam.

- Hành động:

+ Mở cuộc hành quân “tìm diệt” vào căn cứ Vạn Tường (Quảng Ngãi).

+ Tiến hành 2 cuộc phản công chiến lược mùa khô: 1965 - 1966 và 1966 – 1967.

Mục 2

2. Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ

* Chiến thắng Vạn Tường (8 - 1965):

- Sáng 18 - 8 - 1965, địch huy động lực lượng lớn chiến đánh vào thôn Vạn Tường. Sau 1 ngày chiến đấu, ta đã đẩy lùi được cuộc càn quét của địch.

=> Mở đầu cho cao trào "Tìm Mĩ mà đánh, lùng Ngụy mà diệt" trên khắp miền Nam.

Lược đồ trận Vạn Tường (8 - 1965)

* Đánh tan 2 cuộc phản công mùa khô 1965 - 1966 và 1966 - 1967:

* Thắng lợi đấu tranh chính trị:

- Ở nông thôn, đấu tranh phá từng mảng lớn ấp chiến lược, thành thị nổi lên cuộc đấu tranh đòi Mĩ cút về nước, đòi tự do dân chủ.

- Vùng giải phóng mở rộng, uy tín của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam được nâng cao trên trường quốc tế.

Nhân dân Mĩ biểu tình phản đối chiến tranh ở Việt Nam

Mục 3

3. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968)

* Hoàn cảnh:

- Bước vào xuân 1968, so sánh lực lượng trên chiến trường đã thay đổi có lợi cho ta. Ta chủ trương tiến công và nổi dậy trên toàn chiến trường, giành thắng lợi quyết định buộc Mĩ phải đàm phán và rút quân về nước.

* Diễn biến:

- Đêm 30 rạng sáng 31 - 1 - 1968, ta đồng loạt nổi dậy. Mở đầu bằng cuộc tập kích chiến lược của quân chủ lực vào hầu khắp các đô thị.

- Tại Sài Gòn, quân giải phóng tiến công các vị trí đầu não của địch như Tòa đại sứ Mĩ, Dinh Độc lập, Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn,...

* Ý nghĩa:

- Làm lung lay ý chí xâm lược của Mĩ.

- Buộc chúng phải tuyên bố “Phi Mĩ hóa" chiến tranh.

- Tuyên bố ngừng ném bom vô điều kiện miền Bắc và chấp nhận đàm phán ở Pari.

ND chính

Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ (1965 - 1968): trên mặt trận chính trị, quân sự như: chiến thắng Vạn Tường (8 - 1965), chiến thắng hai mùa khô 1965 - 1966 và 1966 - 1967, đặc biệt là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close