Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ (1969 - 1973)

Tóm tắt mục III. Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ (1969 - 1973)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ

- Âm mưu “Dùng người Việt trị người Việt, dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương, nhưng không bỏ chiến trường này.

- Thực hiện:

+ Quân đội Sài Gòn làm chủ lực, cùng với cố vấn, hỏa lực tối đa của Mĩ.

+ Quân đội Sài Gòn được Mĩ sử dụng để mở rộng xâm lược Campuchia (1970), Lào (1971).

Mục 2

2. Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ

* Thắng lợi chính trị:

- Ngày 6 - 6 - 1969, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam ra đời.

- Tháng 4 - 1970, hội nghị cấp cao của 3 nước Đông Dương họp, thể hiện quyết tâm đoàn kết chống Mĩ.

* Thắng lợi quân sự:

- Ngày 30 - 4 đến 30 - 6 - 1970, quân đội ta đã kết hợp với nhân dân Campuchia lập nên chiến thắng lớn ở Đông Bắc Campuchia.

- Ngày 12 - 2 đến 23 - 3 - 1971, chiến thắng đường 9 - Nam Lào với cuộc hành quân mang tên "Lam Sơn - 719".

Mục 3

3. Cuộc tiến công chiến lược 1972

- Ngày 30 - 3 - 1972, ta mở cuộc tiến công chiến lược 1972.

- Tháng 6 - 1972, ta chọc thủng 3 phòng tuyến mạnh nhất của địch: Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

=> Buộc đế quốc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại cuộc chiến tranh Việt Nam.

ND chính

Tóm tắt cuộc chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ (1969 - 1973).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close