Chỉ trên lược đồ những vùng hoạt động của phong trào nông dân thời bấy giờ.

Chỉ trên lược đồ những vùng hoạt động của phong trào nông dân thời bấy giờ.

Quảng cáo

Đề bài

Chỉ trên lược đồ những vùng hoạt động của phong trào nông dân thời bấy giờ.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 106 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Địa bàn hoạt động của các cuộc khởi nghĩa:

- Khởi nghĩa Trần Tuân ở Sơn Tây ( Hà Nội).

- Khởi nghĩa Lê Hy, Trịnh Hưng ở Nghệ An, Thanh Hóa

- Khởi nghĩa Phùng Chương ở vùng Tam Đảo.

- Khởi nghĩa của Trần Cảo ở Đông triều (Quảng Ninh).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close