Câu trắc nghiệm 1, 2, 3, 4 trang 89 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu trắc nghiệm 1, 2, 3, 4 trang 89 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng và đúng nhất.

1. Hệ tuần hoàn kín có các đặc điểm gì? 

A. Máu đi và về tim trong mạch kín.

B. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp.

C. Máu chứa sắc tố hô hấp hemôcianin.

D. Điều hòa và phân phối máu chậm.

 

2. Ý nào sau đây đúng với chu trình Canvin?

A. Xảy ra vào ban đêm.

B. Sản xuất ra C6H12O6 (đường).

C. Giải phóng ra CO2.

D. Cần ADP.

 

3. Sự hấp thụ các chất nào dưới đây sẽ bị giảm khi không có dịch mật?

A. Đipeptit.

B. Chất béo.

C. Tinh bột.

D. Glucôzơ.

E. Axit amin.

F. Galactôzơ.

 

4. Trong quá trình quang hợp, cây lấy nước chủ yếu từ:

A. Hơi nước trong không khí được hấp thụ vào lá qua lỗ khí.

B. Nước được rễ cây hút từ đất đưa lên lá qua mạch gỗ của thân và gân lá.

C. Nước thoát ra ngoài qua các lỗ khí được hấp thụ lại.

D. Nước tưới lên lá được thẩm thấu qua lớp tế bào biểu bì vào lá. 

Lời giải chi tiết

Đáp án:

1. A

2. B

3. B

4. B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close