Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.4.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.4.

Bảng 65.4. Các hoạt động sống của tế bào

Các quá trình

Vai trò

Quang hợp

 

Hô hấp

 

Tổng hợp prôtêin

 

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Bảng 65.4. Các hoạt động sống của tế bào

Các quá trình

Vai trò

Quang hợp

Tổng hợp chất hữu cơ và tích lũy năng lượng.

Hô hấp

Phân giải chất hữu cơ và giải phóng năng lượng.

Tổng hợp prôtêin

Tạo prôtêin cung cấp cho tế bào.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close