Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.2.

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.2.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.2.

Bảng 65.2. Chức năng của các cơ quan và hệ cơ quan ở cơ thể người

Các cơ quan và hệ cơ quan

Chức năng

Vận động

 

Tuần hoàn

 

Hô hấp

 

Tiêu hóa

 

Bài tiết

 

Da

 

Thần kinh và giác quan

 

Tuyến nội tiết

 

Sinh sản

 

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Bảng 65.2. Chức năng của các cơ quan và hệ cơ quan ở cơ thể người

Các cơ quan và hệ cơ quan

Chức năng

Vận động

Nâng đỡ và bảo vệ cơ thể giúp cơ thể cử động và di chuyển.

Tuần hoàn

Vận chuyển chất dinh dưỡng oxi vào tế bào và chuyển sản phẩm phân giải từ tế bào tới hệ bài tiết.

Hô hấp

Thực hiện trao đổi khí với môi trường ngoài cung cấp O2 cho các tế bào của cơ thể và loại CO2 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.

Tiêu hóa

Biến đổi thức ăn thành những chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được qua thành ruột và thải các chất thừa không thể hấp thụ được.

Bài tiết

Thải ra ngoài cơ thể các chất dư thừa, không cần thiết hay độc hại cho cơ thể.

Da

Cảm giác, bài tiết, điều hòa thân nhiệt và bảo vệ cơ thể

Thần kinh và giác quan

Điều khiển, điều hòa và phối hợp hoạt động của các cơ quan, bảo đảm cho cơ thể là một khối thống nhất toàn vẹn.

Tuyến nội tiết

Điều hòa các quá trình sinh lí của cơ thể đặc biệt là các quá trình trao đổi chất, chuyển hóa vật chất và năng lượng đảm bảo tính ổn định của môi trường bên trong của cơ thể.

Sinh sản

Sinh con, duy trì và phát triển nòi giống

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close