Quan sát hình 50.2 và thực hiện các bài tập sau

Quan sát hình 50.2 và thực hiện các bài tập sau

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 50.2 và thực hiện các bài tập sau:

Thức ăn của chuột là gì? Động vật nào ăn thịt chuột? Hãy điền nội dung phù hợp vào chỗ trống của chuỗi thức ăn sau:

………………→ Chuột →……………

- Tương tự hãy điền nội dung phù hợp vào chỗ trống của các chuỗi thức ăn sau:

………………→ Bọ ngựa →……………

………………→ Sâu →……………

………………→…………… →……………

- Trong chuỗi thức ăn, mỗi loài là một mắt xích. Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa một mắt xích với mắt xích đứng trước và đứng sau trong chuỗi thức ăn?

Hãy điều tiếp những nội dung phù hợp vào những chỗ trống trong câu sau: Chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích……, vừa là sinh vật bị mắt xích…… tiêu thụ.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn

Lời giải chi tiết

+ Thức ăn của chuột là: sâu, cây gỗ, cây cỏ. Động vật ăn thịt chuột là: rắn, cầy.

Điền nội dung phù hợp (một trong các trường hợp dưới): 

Cây gỗ → Chuột → Rắn

Cây gỗ → Chuột → Cầy

Sâu → Chuột → Rắn

Sâu → Chuột → Cầy

Cây cỏ → Chuột → Rắn

Cây cỏ → Chuột → Cầy

- Tương tự điền nội dung phù hợp vào chỗ trống của các chuỗi thức ăn sau:

Sâu ăn lá cây → Bọ ngựa → Rắn

Cây gỗ → Sâu → Cầy

Cây cỏ → Sâu → Bọ ngựa

- Trong chuỗi thức ăn, mỗi loài là một mắt xích. Ta nhận thấy mỗi một mắt xích là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước và là thức ăn của mắt xích đứng sau.  

- Chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước, vừa là sinh vật bị mắt xích phía sau tiêu thụ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close