Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.3.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.3.

Bảng 65.3. Chức năng của các bộ phận ở tế bào

Các bộ phận

Chức năng

Thành tế bào

 

Màng tế bào

 

Chất tế bào

 

Ti thể

 

Lục lạp

 

Ribôxôm

 

Không bào

 

Nhân

 

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Bảng 65.3. Chức năng của các bộ phận ở tế bào

Các bộ phận

Chức năng

Thành tế bào

Bảo vệ tế bào.

Màng tế bào

Giúp tế bào thực hiện trao đổi chất.

Chất tế bào

Thực hiện các hoạt động sống của tế bào.

Ti thể

Tham gia hoạt động hô hấp giải phóng năng lượng.

Lục lạp

Tổng hợp chất hữu cơ.

Ribôxôm

Nơi tổng hợp prôtêin.

Không bào

Chứa dịch tế bào.

Nhân

Chứa vật chất di truyền, điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close