Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.1.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.1.

Bảng 65.1. Chức năng của các cơ quan ở cây có hoa

Các cơ quan

Chức năng

Rễ

 

Thân

 

 

Hoa

 

Quả

 

Hạt

 

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Các cơ quan

Chức năng

Rễ

Hấp thụ nước và muối khoáng cho cây.

Thân

Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến các bộ phận khác của cây.

Thu nhận ánh sáng để quang hợp, tạo chất hữu cơ cho cây; trao đổi khí với môi trường ngoài và thoát hơi nước.

Hoa

Thực hiện thụ phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả.

Quả

Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt.

Hạt

Nảy mầm thành cây con duy trì và phát triển nòi giống.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close