Câu hỏi lý thuyết 1 trang 159 SGK Sinh học 9

Chọn một hoặc một số nội dung thích hợp ở cột bên phải ( kí hiệu bằng a,b,c...) ứng với mỗi hoạt động của con người ở cột bên trái (kí hiệu 1,2,3...) gây ra sự phá hủy môi trường tự nhiên ở bảng dưới đây và ghi vào cột "Ghi kết quả".

Quảng cáo

Đề bài

Chọn một hoặc một số nội dung thích hợp ở cột bên phải (kí hiệu bằng a,b,c...) ứng với mỗi hoạt động của con người ở cột bên trái (kí hiệu 1,2,3...) gây ra sự phá hủy môi trường tự nhiên ở bảng dưới đây và ghi vào cột "Ghi kết quả".

Bảng 53.1 Những hoạt động của con người ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên

Hoạt động của con người

Ghi kết quả

Hậu quả phá hủy môi trường tự nhiên

1. Hái lượm

 

a) Mất nhiều loài sinh vật

2. Săn bắt động vật hoang dã

 

b) Mất nơi ở của sinh vật

3. Đốt rừng lấy đất trồng trọt

 

c) Xói mòn và thoái hóa đất.

4. Chăn thả gia súc

 

d) Ô nhiễm môi trường

5. Khai thác khoáng sản

 

e) Cháy rừng

6. Phát triển nhiều khu dân cư

 

g) Hạn hán

7. Chiến tranh

 

h) Mất cân bằng sinh thái

- Hoạt động chặt phá rừng bừa bãi và gây cháy rừng sẽ dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Theo em, đó là những hậu quả gì?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Tác động của con người tới môi trường tự nhiên qua các thời kì

Lời giải chi tiết

Bảng 53.1 Những hoạt động của con người ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên

Hoạt động của con người

Ghi kết quả

Hậu quả phá hủy môi trường tự nhiên

1. Hái lượm

1-a

a) Mất nhiều loài sinh vật

2. Săn bắt động vật hoang dã

2-a,h

b) Mất nơi ở của sinh vật

3. Đốt rừng lấy đất trồng trọt

3- a,b,c,d,e,g,h

c) Xói mòn và thoái hóa đất.

4. Chăn thả gia súc

4- a,b,c,d,g,h

d) Ô nhiễm môi trường

5. Khai thác khoáng sản

5- a,b,c,d,g,h

e) Cháy rừng

6. Phát triển nhiều khu dân cư

6- a,b,c,d,g,h

g) Hạn hán

7. Chiến tranh

7- a,b,c,d,e,g,h

h) Mất cân bằng sinh thái

Chặt phá rừng bừa bãi và gây cháy rừng sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiệm trọng như:

Chặt phá rừng, cháy rừng gây xói mòn đất, lũ quét, lượng nước ngầm giảm, gây ô nhiễm môi trường, khí hậu thay đổi, nhiều loài sinh vật mấy nơi cư trú => giảm sự đa dạng sinh học, mất cân bằng hệ sinh thái

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close