Thảo luận trong nhóm và so sánh theo mẫu sau

Thảo luận trong nhóm và so sánh theo mẫu sau:

Quảng cáo

Đề bài

Thảo luận trong nhóm và so sánh theo mẫu sau:

Bảng 42.1. Ảnh hưởng của ánh sáng tới hình thái và sinh lí của cây.

Những đặc điểm của cây

Khi cây sống nơi quang đãng

Khi cây sống trong bóng râm, dưới tán cây khác, trong nhà…

Đặc điểm hình thái:

 

 

Thân

 

 

Đặc điểm sinh lí:

Quang hợp

 

 

Thoát hơi nước

 

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật

Lời giải chi tiết

Bảng 42.1. Ảnh hưởng của ánh sáng tới hình thái và sinh lí của cây.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close