Câu hỏi 9 trang 8 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 9 trang 8 SGK Đại số 10. Phát biểu thành lời mệnh đề sau:...

Quảng cáo

Đề bài

Phát biểu thành lời mệnh đề sau:

∃ x ∈ Z : x2 = x

Mệnh đề này đúng hay sai ?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Mệnh đề "∃ x ∈ Z : x2 = x" phát biểu như sau:

"Tồn tại số x thuộc tập số nguyên sao cho x bình phương bằng x"

Hoặc "Tồn tại số nguyên mà bình phương của nó bằng chính nó"

Mệnh đề này đúng vì 0 ∈ Z; 02 = 0

1 ∈ Z, \({1^2} = 1\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1. Mệnh đề
Gửi bài