Câu hỏi 6 trang 7 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 6 trang 7 SGK Đại số 10. Cho tam giác ABC. Từ các mệnh đề...

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác ABC. Từ các mệnh đề:

P: “Tam giác ABC có hai góc bằng \(60^0\) ”

Q: “ABC là một tam giác đều”

Hãy phát biểu định lí P ⇒ Q. Nêu giả thiết, kết luận và phát biểu lại định lí này dưới dạng điều kiện cần, điều kiện đủ.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

P ⇒ Q: “ Nếu tam giác ABC có hai góc bằng \(60^0\) thì ABC là một tam giác đều”

Giả thiết: “Tam giác ABC có hai góc bằng \(60^0\) ”

Kết luận: “ABC là một tam giác đều”

Phát biểu lại định lí này dưới dạng điều kiện cần: “ABC là một tam giác đều là điều kiện cần để tam giác ABC có hai góc bằng \(60^0\)”

Phát biểu lại định lí này dưới dạng điều kiện đủ : “Tam giác ABC có hai góc bằng \(60^0\) là điều kiện đủ để ABC là tam giác đều”

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1. Mệnh đề
Gửi bài