Câu hỏi 5 trang 6 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 5 trang 6 SGK Đại số 10. Từ các mệnh đề:...

Quảng cáo

Đề bài

Từ các mệnh đề:

P: “Gió mùa Đông Bắc về”

Q: “Trời trở lạnh”

Hãy phát biểu mệnh đề P ⇒ Q

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

P ⇒ Q: “ nếu gió mùa Đông Bắc về thì trời trở lạnh.”

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1. Mệnh đề
Gửi bài