Trả lời câu hỏi 4 trang 67 SGK Hình học 12

Viết phương trình mặt cầu tâm...

Quảng cáo

Đề bài

Viết phương trình mặt cầu tâm \(I(1; -2; 3)\) có bán kính \(r = 5\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phương trình mặt cầu tâm \(I(a;b;c)\) và bán kính \(R\) có phương trình \({\left( {x - a} \right)^2} + {\left( {y - b} \right)^2} + {\left( {z - c} \right)^2} = {R^2}\)

Lời giải chi tiết

Phương trình mặt cầu là: \({\left( {x - 1} \right)^2} + {\left( {y + 2} \right)^2} + {\left( {z - 3} \right)^2} = {5^2} = 25\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close