Câu hỏi 4 trang 6 SGK Hình học 10

Gọi O là tâm hình lục giác đều ABCDEF. Hãy chỉ ra các vectơ bằng...

Quảng cáo

Đề bài

Gọi O là tâm hình lục giác đều ABCDEF. Hãy chỉ ra các vectơ bằng \(\overrightarrow {OA} \)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Vectơ bằng vectơ \(\overrightarrow {OA} \) là vectơ \(\overrightarrow {DO} \), \(\overrightarrow {CB} \), \(\overrightarrow {EF} \).

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 1. Các định nghĩa
Quảng cáo
list
close
Gửi bài