Câu hỏi 4 trang 38 SGK Hình học 10

Khi nào góc giữa hai vectơ bằng 0 độ ? Khi nào góc giữa hai vectơ bằng 180 độ...

Quảng cáo

Đề bài

Khi nào góc giữa hai vectơ bằng 0o ? Khi nào góc giữa hai vectơ bằng 180o.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Góc giữa hai vectơ bằng 0o khi chúng cùng hướng với nhau.

Góc giữa hai vectơ bằng 180o khi chúng ngược hướng với nhau.

 Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close