Câu hỏi 3 trang 6 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 3 trang 6 SGK Hình học 10. Khẳng định sau đúng hay sai:...

Quảng cáo

Đề bài

Khẳng định sau đúng hay sai:

Nếu ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng thì hai vectơ \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {BC} \) cùng hướng.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Khẳng định trên sai, chúng chỉ cùng phương, hướng có thể cùng hướng cũng có thể ngược hướng.

Ví dụ:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1. Các định nghĩa
Gửi bài