Câu hỏi 3 trang 54 SGK Đại số 10

Hãy tìm điều kiện của các phương trình...

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy tìm điều kiện của các phương trình:

LG a

\(3 - {x^2} = {x \over {\sqrt {2 - x} }}\)

Lời giải chi tiết:

ĐKXĐ: \(2 - x > 0 ⇔ x < 2\)

LG b

\({1 \over {{x^2} - 1}} = \sqrt {x + 3}\)

Lời giải chi tiết:

\(\left\{ \matrix{
{x^2} - 1 \ne 0 \hfill \cr 
x + 3 \ge 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x \ne \pm 1 \hfill \cr 
x \ge - 3 \hfill \cr} \right.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài