Câu hỏi 3 trang 5 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 5 SGK Đại số 10. Xét câu “x > 3”...

Quảng cáo

Đề bài

Xét câu “x > 3”. Hãy tìm hai giá trị thực của x để từ câu đã cho, nhận được một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Với x = 5, mệnh đề nhận được là mệnh đề đúng

Với x =1, mệnh đề nhận được là mệnh đề sai

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1. Mệnh đề
Gửi bài