Trả lời câu hỏi 3 trang 38 SGK Hình học 12

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình lập phương \(ABCD.A’B’C’D’\) cạnh \(a\). Tính diện tích xung quanh của hình trụ và thể tích của khối trụ có hai đáy là hai hình tròn ngoại tiếp hai hình vuông \(ABCD\) và \(A’B’C’D’\).

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Biểu diễn đường tròn ngoại tiếp hình vuông \(ABCD\) cạnh \(a\) như hình vẽ

Khi đó: Tâm đường tròn là giao điểm 2 đường chéo.

Bán kính đường tròn \(= r = IA = {{a\sqrt 2 } \over 2}\)

Diện tích đường tròn là: \(\pi {r^2} = {{{\pi a^2}} \over 2}\)

\( \Rightarrow \) Diện tích xung quanh của hình trụ thỏa mãn đề bài \((l = a)\) là:

\({S_{xq}} = 2\pi rl = 2\pi a{{\sqrt 2 } \over 2}a = \pi {a^2}{{\sqrt 2 }}\)

Diện tích khối trụ thỏa mãn đề bài \((h = a)\) là:

\(V = B.h =  {{{\pi a^2}} \over 2}a = {{{\pi a^3}} \over 2}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close