Câu hỏi 3 trang 22 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 22 SGK Đại số 10. Hãy viết số quy tròn của số gần đúng trong những trường hợp sau...

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy viết số quy tròn của số gần đúng trong những trường hợp sau:

LG a

\(374 529 ± 200\)

Phương pháp giải:

Xác định hàng của độ chính xác, từ đó suy ra số quy tròn.

Lời giải chi tiết:

Vì độ chính xác đến hàng trăm (\(d=200\)) nên ta quy tròn số số đã cho đến hàng nghìn.

Số quy tròn của \(374 529 ± 200\) là \(375000\)

LG b

\(4,1356 ± 0,001\)

Phương pháp giải:

Xác định hàng của độ chính xác, từ đó suy ra số quy tròn.

Lời giải chi tiết:

Vì độ chính xác đến hàng phần nghìn (\(d=0,001\)) nên ta quy tròn số đã cho đến hàng phần trăm.

Số quy tròn của \(4,1356 ± 0,001\) là \(4,14\).

Loigiaihay.com
Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 5. Số gần đúng. Sai số
Gửi bài