Trả lời câu hỏi 3 trang 135 SGK Giải tích 12

Hãy nêu các tính chất của phép cộng và phép nhân số phức....

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu các tính chất của phép cộng và phép nhân số phức.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phép cộng và nhân số phức có đầy đủ tính chất của phép cộng, nhân số thực.

Lời giải chi tiết

* Các tính chất của phép cộng:

- Giao hoán: \(z + z' = z' + z\)

- Kết hợp: \({z_1} + \left( {{z_2} + {z_3}} \right) \) \(= \left( {{z_1} + {z_2}} \right) + {z_3} = {z_1} + {z_2} + {z_3}\)

* Các tính chất của phép nhân:

- Giao hoán: \(z . z' = z' . z\)

- Kết hợp: \({z_1} . \left( {{z_2} . {z_3}} \right) \) \(= \left( {{z_1} . {z_2}} \right) . {z_3} = {z_1} . {z_2} . {z_3}\)

* Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng: \({z_1}\left( {{z_2} + {z_3}} \right) = {z_1}{z_2} + {z_1}{z_3}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close