Trả lời câu hỏi 3 trang 132 SGK Giải tích 12

Biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ các số phức sau...

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a

a) Biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ các số phức sau: \(3 – 2i, -4i, 3\).

Phương pháp giải:

Điểm \(M(a;b)\) biểu diễn số phức \(z=a+bi\).

Lời giải chi tiết:

Điểm biểu diễn số phức \(z=3-2i\) là \(A(3;-2)\).

Điểm biểu diễn số phức \(z=-4i\) là \(B(0;-4)\).

Điểm biểu diễn số phức \(z=3\) là \(C(3;0)\).

 

 

LG b

b) Các điểm biểu diễn số thực, số thuần ảo nằm ở đâu trên mặt phẳng tọa độ ?

Phương pháp giải:

Điểm \(M(a;b)\) biểu diễn số phức \(z=a+bi\).

Lời giải chi tiết:

Các điểm biểu diễn số thực nằm trên \(Ox\), các điểm biểu diễn số ảo nằm trên \(Oy\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close