Trả lời câu hỏi 2 trang 81 SGK Giải tích 12

Giải phương trình...

Quảng cáo

Đề bài

Giải phương trình: \({\dfrac 1 5}{.5^{2x}} + {5.5^x} = 250\) bằng cách đặt ẩn phụ \(t = {5^x}\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Đặt \(t = {5^x}\), ta có:

\(\eqalign{
& {1 \over 5}{t^2} + 5t = 250\cr & \Leftrightarrow {t^2} + 25t - 1250 = 0 \cr
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
t = 25 \hfill \cr
t = - 50\,\,\text {(loại)} \hfill \cr} \right. \cr
& \Leftrightarrow {5^x} = 25 \Leftrightarrow x = 2 \cr}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close