Trả lời câu hỏi 2 trang 57 SGK Giải tích 12

Tính đạo hàm của các hàm số...

Quảng cáo

Đề bài

Tính đạo hàm của các hàm số: \(y = {x^{{{ - 2} \over 3}}};\,\,y = {x^\pi };\,\,y = {x^{\sqrt 2 }}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức đạo hàm \(\left( {{x^\alpha }} \right)' = \alpha {x^{\alpha  - 1}}\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& y' = ({x^{{{ - 2} \over 3}}})' = - {2 \over 3}.{x^{({{ - 2} \over 3} - 1)}} \cr &= {{ - 2} \over 3}.{x^{{{ - 5} \over 3}}} \cr
& y' = ({x^\pi })' = \pi .{x^{\pi - 1}} \cr
& y' = ({x^{\sqrt 2 }})' = \sqrt 2 .{x^{\sqrt 2 - 1}} \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close