Câu hỏi 2 trang 5 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 2 trang 5 SGK Hình học 10. Khẳng định sau đúng hay sai:...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nhận xét về vị trí tương đối của các giá của các cặp vectơ sau: \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {CD} \), \(\overrightarrow {PQ} \) và \(\overrightarrow {RS} \), \(\overrightarrow {EF} \) và \(\overrightarrow {PQ} \).

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Quan sát hình vẽ ta thấy:

Giá của hai véc tơ \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {CD} \) trùng nhau, cùng có hướng từ trái sang phải.

Giá của hai véc tơ \(\overrightarrow {PQ} \) và \(\overrightarrow {RS} \) song song, hướng ngược nhau (\(\overrightarrow {PQ} \) hướng lên, \(\overrightarrow {RS} \) hướng xuống).

Giá của hai véc tơ \(\overrightarrow {EF} \) và \(\overrightarrow {PQ} \) cắt nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1. Các định nghĩa
Gửi bài