Câu hỏi 2 trang 22 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 2 trang 22 SGK Hình học 10. Hãy phân tích các vectơ ...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy phân tích các vectơ \(\overrightarrow a ;\,\overrightarrow b \) theo hai vectơ \(\overrightarrow i ;\,\overrightarrow j \) trong hình (h.1.23)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& \overrightarrow a = 4\overrightarrow i + 2\overrightarrow j \cr
& \overrightarrow b = - 4\overrightarrow j = 0\overrightarrow i - 4\overrightarrow j \cr} \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 4. Hệ trục tọa độ
list
close
Gửi bài Gửi bài