Câu hỏi 2 trang 152 SGK Đại số 10

Từ các công thức cộng, hãy suy ra các công thức trên....

Quảng cáo

Đề bài

Từ các công thức cộng, hãy suy ra các công thức trên.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

+) Từ : cos⁡(a - b)= cosa cosb + sina sinb

cos⁡(a + b) = cosa cosb - sina sinb

⇒ cos⁡(a - b) + cos⁡(a + b)= 2cosa cosb

⇒ cosa cosb = \({1 \over 2}\) [cos⁡(a - b) + cos⁡(a + b)]

+) Tương tự: cos⁡(a - b)- cos⁡(a + b) = 2sina sinb

⇒ sinasinb = \({1 \over 2}\) [cos⁡(a - b) - cos⁡(a + b) ]

+) Từ: sin⁡(a - b) = sina cosb - cosa sinb

sin⁡(a + b)= sina cosb + cosa sinb

⇒ sin⁡(a - b) + sin⁡ (a + b) = 2 sina cosb

⇒ sina cosb = \({1 \over 2}\) [sin⁡(a - b)+ sin⁡(a + b)]

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close